Tỷ giá ngoại tệ ZAR tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 08-12-2023

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Rand Nam Phi (ZAR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá ZAR tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ACB 1.307,00