Tỷ giá ngoại tệ TWD tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 23-03-2024

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Đài Tệ - Tiền Đài Loan (TWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá TWD tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ACB 792,13
BIDV 706,24 853,88
Indovina 774,00 840,00
Kiên Long
MSB 692,00 732,00 858,00 816,00
Sacombank 777,00 895,00
TPB 800,00