Tỷ giá ngoại tệ TWD tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 02-10-2023

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Đài Tệ - Tiền Đài Loan (TWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá TWD tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
BIDV 682,99 825,09
Indovina 749,00 814,00
Kiên Long
MSB 670,00 680,00 835,00 823,00
Sacombank 708,00 908,00
TPB 780,00