Tỷ giá ngoại tệ RUB tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 23-03-2024

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Rúp Nga (RUB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá RUB tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
BIDV 245,00 315,00
TPB 314,00
Vietcombank 254,84 282,12
VRB 221,33 258,86 280,55