Tỷ giá ngoại tệ RUB tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 02-10-2023

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Rúp Nga (RUB) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá RUB tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
BIDV 225,00 289,00
TPB 308,00
Vietcombank 237,51 262,95
VRB 205,54 240,40 260,54