Tỷ giá ngoại tệ IDR tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 23-03-2024

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Rupiah Indonesia (IDR) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá IDR tại các ngân hàng

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ACB 1,61
VIB 1,55 1,71