Tỷ giá ngoại tệ CZK tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 14-09-2023

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Koruna Séc (CZK) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá CZK tại các ngân hàng