Tỷ giá ngoại tệ PLN tại các ngân hàng - Cập nhật ngày 14-09-2023

Chuyển đổi Tỷ giá ngoại tệ Polish Zloty Ba Lan (PLN) và Việt Nam Đồng (VNĐ)

Đơn vị: đồng


Bảng tỷ giá PLN tại các ngân hàng